Stichting Ubuntu Nederland is opgericht door de Nederlandse leading Lady of Ubuntu, Annette Nobuntu Mul. Zij schreef het boek Opsoek naar Ubuntu over de Afrikaanse Ubuntu-filosofie aan de hand van zeer persoonlijke ontmoetingen met Zuid-Afrikanen. Wat betekenen de begrippen vergeving en verzoening voor hen?

Stichting Ubuntu Nederland wil de waarden van Ubuntu ook door middel van projectne gestalte geven, opdat mensen kansen krijgen zich te ontwikkelen en een beter bestaan op te bouwen. If you can only change one person’s life, how important is that?

De stichting richt zich op de volgende projecten:

De Amy Foundation (AF) is een non-profitorganisatie in Kaapstad, Zuid-Afrika. De stichting, gedragen door vrijwilligers en geleid door Kevin Chaplin (de Zuid-Afrikaanse ambassadeur van onze Stichting Ubuntu Nederland), heeft als kerntaak het ontwikkelen en versterken van de talenten van de jeugd in de townships Khayelitsha en Gugulethu, in en rond Kaapstad met behulp van educatieve en culturele programma’s.

Dit alles bewust in de uren dat de kinderen uit school komen en de ouders nog niet thuis zijn van hun werk. Niet alleen om de kinderen van de straat te houden en te beschermen tegen negatieve invloeden (drugs, criminaliteit, geweld, HIV), maar vooral om ze vanuit een beschermde omgeving een plek te geven: waar ze extra onderwijs genieten, sport en/of muziek beoefenen en wegwijs worden gemaakt op het gebied van seksualiteit, aidspreventie, milieu en maatschappij.

Boektrommel ‘Vriende van Afrikaans’ (VVA)

Het Boektrommelproject VVA is onderdeel van die Taalsentrum van de Universiteit Stellenbosch (Zuid-Afrika).

Een van idealen van de ‘Vriende van Afrikaans’, is dat zo veel mogelijk kinderen in Zuid-Afrika toegang hebben tot boeken: mooie, boeiende, kleurrijke boeken die kinderen graag willen lezen.

Om dit ideaal te verwezenlijken is veel hulp noodzakelijk: in ongeveer 70% van de scholen in Zuid-Afrika bestaat er niet zoiets als een bibliotheek. Daarom bieden ‘Vriende van Afrikaans’ boeken aan in metalen kisten: de zogenaamde boektrommels. In veel gevallen gaat het om Afrikaanstalige scholen in arme delen van het land, maar als de moedertaal van de kinderen een andere is dan Afrikaans, krijgen ze de boeken in hun eigen taal.

www.ubuntu-nl.nl.

Overcoming poverty is not a gesture of charity. It is an act of justice. It is the protection of a fundamental human right, the right to dignity and a decent life . . . – Nelson Mandela

Nelson Mandela heeft zijn leven gewijd aan een vrij, democratisch Zuid-Afrika waar iedereen een gelijkwaardige plek heeft om te leven. Zijn inzet was vooral gericht op educatie: Education is the most powerful weapon you can use to change the world.

In OOG VOOR AFRIKA 02-2018, die vanaf 13 juli verkrijgbaar is, gewijd aan het Zuid-Afrika van Nelson Mandela, hebben wij daarom – samen met onze adverteerders – een aantal goede doelen uitgezocht die opkomen voor educatie aan hen die niet altijd gehoord worden.