Discovery zond de ingekorte tv-versie vande film ‘Blood Lions’ al uit. In deze versie is de problematiek wel duidelijk. Op vrijdag 30 oktober zal de officiële premièere van de complete film in Nederland plaatsvinden. Tijd om Simone Eckhardt van Stichting Spots vijf vragen over deze confronterende documentaire voor te leggen.

Blood Lions is een schokkende documentaire over het trieste lot van Afrikaanse leeuwenwelpen die uiteindelijk gebruikt worden voor Canned Hunting. Hoe kijk jij namens SPOTS naar het verhaal dat in de film getoond wordt?

“Hoe verdrietig ik ook word bij het kijken naar deze documentaire, ik ben blij dat er nu een documentaire is die inzichtelijk maakt hoe deze industrie werkt. En de linken legt tussen het nuffelen/wandelen met leeuwenwelpen en de canned hunting industrie. Heel veel aandacht gaat alleen uit naar jacht en het specifieke canned hunting. Men loopt daarbij voorbij aan het feit dat het meeste geld van de fokkers verdiend wordt aan toeristen en vrijwilligers. De leeuw wordt immers pas beschoten op volwassen leeftijd en dat kost de fokkers geld. Dat wordt ondervangen door
het dier eerst in te zetten als knuffelwelp. Dat betekent dus direct dat wij als consument een belangrijk verschil kunnen maken. Als wij morgen besluiten niet meer met leeuwen te knuffelen of wandelen, maken we een wereld van verschil. En zullen er stukken minder leeuwen gefokt worden in Zuid-Afrika. Ik ben blij dat die boodschap eindelijk eens belicht wordt in deze documentaire. Te lang bleef de aandacht zich richten op de jacht alleen.”

Jullie voeren al tijden actie tegen knuffelfarms. Heb je het idee dat deze film nu eindelijk de ogen van welwillende toeristen opent?
“Het is een lange weg. Als SPOTS zijn we al jaren actief met een lobby op dit onderwerp. Maar ik heb wel het gevoel dat er steeds meer bewustzijn komt. En dat is belangrijk. Wat je niet weet, kun je niet veranderen. Bewustwording rondom dit onderwerp is dus essentieel. Deze film draagt daartoe bij maar ook blogs zoals deze.”

Voorstanders van canned hunting en de trofeejacht zeggen dat zij door deze praktijken veel meer geld binnen brengen en daarmee het met uitsterven bedreigde wildlife van Zuid-Afrika beschermen.Wat vind jij daarvan?
“Allereerst vind ik het enorm jammer dat er zoveel gefocust wordt op jagen. Jagen is namelijk niet DE reden waarom dieren zoals de leeuw met uitsterven worden bedreigd. Als de jacht morgen wordt gestopt, sterven de dieren nog steeds uit. Iedereen slaat aan op jacht en dat snap ik enerzijds. Ik kan namelijk ook geen enkel begrip opbrengen voor mensen die grof geld betalen om wildlife voor “de fun” af te schieten. En dan die vreselijke foto’s van de jager met zijn trofee. Maar door hier zo op te focussen, verliezen we uit beeld waar het werkelijk om gaat. Afname leefgebied, wat leidt tot human/wildlife conflict en dat leidt weer tot stroperij en illegale handel. Dat zijn de redenen waarom deze dieren in hun voortbestaan worden bedreigd. Jacht is een complex thema en ik besef dat er in de verhitte discussie die nu gevoerd wordt, vaak weinig ruimte is voor nuances. Als SPOTS proberen we die nuance wel te vinden. Natuurliefhebbers, waaronder ikzelf, moeten beseffen dat de lokale bevolking vaak niet de liefde voelt voor roofdieren zoals wij. En dat is niet zo verwonderlijk. Roofdieren zoals leeuwen kunnen mensen doden en zijn soms een gevaar voor hun nkomstenbron, het vee. Het is niet zinnig om deze mensen steeds maar te vertellen dat ze wildlife moeten accepteren op hun land. Zij ondervinden hinder van deze dieren en houden dus niet van deze dieren. Daar kunnen wij van alles van vinden maar vergeet niet! Wij hebben zelf al ons wildleven al uitgeroeid. En als één wolf onze landsgrenzen nadert, staat ons hele land op zijn kop. Het is gemakkelijk oordelen vanaf de veiligheid van je huis, maar als je met wildlife moet leven, is het toch wat anders. Dat betekent dat je niet alleen met een vinger moet wijzen naar de lokale bevolking, maar dat je ook met constructieve oplossingen moet komen. Ecotoerisme is een mogelijkheid, maar ook hier moeten wij beseffen dat niet elk gebied zich leent voor toerisme. In sommige gebieden is dit gewoon niet mogelijk en bestaat er wel human/wildlife conflict. In theorie zou jacht hier kunnen helpen. In theorie!
Jagers stellen dat zij natuurbeschermers zijn. Ik persoonlijk geloof niet dat als je daadwerkelijk van wildlife houdt, je het dan wilt doden. Hun argumentatie dat ze natuurbeschermers zijn, geloof ik dus niet. Dit zijn in mijn ogen gewoon mensen die willen doden. Daarnaast blijkt de stelling, geld van de jacht vloeit terug naar de lokale bevolking, vaak niet op te gaan. Het geld blijft vaak steken in bepaalde kringen. En dus blijft er een arme bevolking over die geen enkele winst ziet in roofdieren, alleen de nadelen van deze dieren ervaart. Dat zorgt niet echt voor draagkracht om
te helpen in natuurbescherming. Daarom ook de enorme illegale handel en stroperij die nu plaatsvindt. Last but not least: de jacht blijkt corrupt. Het zijn vaak de mooiste en sterkste dieren die als trofee geschoten worden. Denk aan de olifant recent in Zimbabwe. Kennelijk de grootste olifant met grootste slagtanden ooit geschoten. Wat een verlies voor de populatie olifanten. En leeuw Cecil maakte duidelijk dat regels vaak niet gelden in jacht. Het dier werd uit een nationaal park gelokt.”

Wat wil je vrijwilligers die betaald willen helpen bij bedrijven die leeuwen knuffelen en wandelen met leeuwen aanbieden meegeven? Zijn er websites waarop ze kunnen zien waar ze vooral niet moeten gaan werken?
“Ik wil ze vooral meegeven dat knuffelen/wandelen met leeuwen niets te maken heeft met natuurbescherming. Het dier de leeuw staat op uitsterven en heeft daadwerkelijk hulp nodig. Maar knuffelen en/of wandelen helpt dit dier niet. Wil je de leeuw echt helpen, bezoek dan projecten die zich daadwerkelijk inzetten voor deze dieren in het wild. En dat zijn altijd projecten waarbij je niet in direct contact staat met dieren zoals leeuwen. Regel 1 van natuurbescherming is namelijk dat dieren die teruggeplaatst worden in het wild, zo min mogelijk contact moeten hebben met mensen.
Dit contact is namelijk nadelig voor deze dieren. Als je overweegt als vrijwilliger aan de slag te gaan, kun je knuffelfarms (zoals wij deze plaatsen noemen) snel herkennen. Je ziet foto’s van altijd jonge dieren waarmee geknuffeld en/of gewandeld wordt. Of je ziet uitheemse dieren zoals bv tijgers in Zuid-Afrika. Tijgers leven van nature niet in Zuid-Afrika dus hoe kun je deze dieren ooit uitplaatsen? Als je dat ziet, zou je eigenlijk direct moeten besluiten dit project niet te bezoeken. Doe je dat wel, besef dan dat die close encounters leuk zijn voor jou, maar niet voor
het dier. Je draagt door zo’n bezoek bij aan een verderfelijke industrie en doet niets voor natuurbescherming.”

En wat is jouw boodschap voor toeristen die leeuwen willen knuffelen, op olifanten en struisvogels willen rijden?
“Ik vind het belangrijk dat mensen beseffen dat er achter dit soort close encounters vaak een wereld van leed zit. Een struisvogel bijvoorbeeld is er helemaal niet voor gebouwd om mensen op hun rug te hebben. Om een leeuw te knuffelen wordt het welpje al na enkele dagen weggehaald van zijn moeder, zo went hij aan mensen. Dat is traumatisch voor moeder en welp. Een olifant moet eerst getraind worden alvorens hij mensen op zijn rug toestaat. Ik moedig mensen aan eens te zoeken op internet hoe zo’n training gaat. Hartverscheurend. Ik denk dat veel mensen met de beste bedoelingen deze close encounters aangaan. En ik hoop dat ze door het lezen van dit soort teksten beseffen dat het een mooie ervaring is voor hen, maar niet voor de dieren. Deze zijn het beste af zonder contact met mensen, in het wild! Als mens hebben we de macht om dingen naar onze hand te zetten. Wij hebben de mogelijkheid keuzes te maken, de dieren in deze niet. Ik hoop dat steeds meer mensen gaan zeggen: ik kan met een leeuw knuffelen of wandelen, op een olifant of struisvogel gaan zitten, maar ik kies ervoor dat niet te doen!”

Blood Lions Locatie & tijd
Locatie: Cinerama Filmtheater te Rotterdam.
Datum & tijd: vrijdag 30 oktober om 22:00 uur.
Kaarten te bestellen via

http://www.wffr.nl/index.php/movies/blood-lions/ : € 8,–

Ga deze film zien om te beseffen wat knuffelen en trofeejacht voor een impact hebben op het voortbestaan van de leeuw.

Alles van Stichting Spots over knuffelfarms: www.knuffelfarms.nl