“De slavernij is al afgeschaft in 1834 hoor,” roept mama Copo, terwijl ze in haar eentje aan het hek staat te sjorren. Het hek is zwaar en voor je met je auto het terrein af kan rijden moet het open. Meteen stapt Moniek uit om te helpen. Bij de Health Promoters is iedereen één grote familie, vandaar mama.

We hebben ons, na bijgekomen te zijn van onze eerste indrukken, vol passie gestort op het project waar we daadwerkelijk voor zijn gekomen: “Evalueren en implementeren”. Onze taak hierin is het ontwikkelen van een handleiding. Hierin wordt beschreven hoe kan worden geëvalueerd en hoe deze evaluatie kan worden vastgelegd. Dit alles in samenwerking met de Health Promoters! We hebben net een TCB gehad, Trainers Capacity Building. Kenniscreatie. Samen rond de tafel praten over de manier van evalueren. De focusgroepen. Met kleine focusgroepjes aansluitend op de workshops gaan de Health Promoters proberen te achterhalen wat de participanten van de workshops hebben geleerd. Op deze manier kunnen de Health Promoters reflecteren op hun eigen handelen en kijken hoe ze de kennisoverdracht (en houdingsverandering) kunnen vergroten. De Health Promoters nemen ons op als collega’s! Vanaf het begin voelen we eenheid. We hebben vertrouwen in deze samenwerking. Dagen gaan voorbij. We staan soms versteld van de kennis die de Health Promoters in huis hebben. Tijdens bijeenkomsten stellen ze kritische vragen en denken ze mee in oplossingen. Het is een on-going proces van leren en lesgeven. De ene dag zijn we omringd door Health Promoters. We observeren, presenteren, communiceren en collaboreren. De andere dag zitten we gekluisterd aan onze pc’s, in ons appartement in Blouberg, literatuurstudie te doen. Omdat we ook voor onze opleiding werk neer moeten zetten van academisch niveau, werken we samen met Elaine. Zij ondersteunt ons inhoudelijk met alles. Ze draagt ideeën aan, beoordeelt ons werk en heeft (Gouda) kaas gegeten van het begeleiden van studenten! We hebben veel aan haar. Ook met de studenten van Utrecht creëren we kennis. Door informatie uit te wisselen over onze vakgebieden en dit te verwerken in onze stukken, leren we van elkaar.

Met al deze voorbereidingen werken we toe naar het ontwikkelen van trainingen. Trainingen waarin we de Health Promoters kunnen empoweren met extra skills om te evalueren. Uiteindelijk geldt meten is weten, evalueren kun je leren en samen sta je sterker.